Sản phẩm túi giấy Kraft Vergino Cafe

Thiết kế & in ấn sản phẩm túi giấy Kraft Vergino Cafe “Với cà phê – Nhật là nhất” 

  • KHÁCH HÀNG Vergino
  • NĂM 2016
  • NỘI DUNG Sản phẩm túi giấy Kraft Vergino Cafe
  • TRIỂN KHAI Cẩm Nhung
  • DANH MỤC ,
TOP