Sản phẩm Catalogue Hoàng Trung Coffee

Thiết kế và in ấn Catalogue cho Hoàng Trung Coffee, một thương hiệu Cà phê nổi tiếng

  • KHÁCH HÀNG Lafooco
  • NĂM 2016
  • NỘI DUNG Sản phẩm Catalogue Hoàng Trung Coffee
  • TRIỂN KHAI Cẩm Nhung
  • DANH MỤC ,
TOP